Om NAV

NAV ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om å finne gode løsninger for brukerne gjennom 428 NAV-kontorer i kommuner og bydeler. Kommunen og NAV har avtalt hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby. Tjenesteinnholdet i et NAV-kontor vil derfor variere fra kommune til kommune.

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV har omtrent 19 000 medarbeidere. Av disse er omtrent 14.000 ansatt i staten, og omtrent 5 000 er ansatt i kommunene.

I tillegg til NAV-kontorene er det over hundre spesialenheter. Spesialenhetene løser sentraliserte oppgaver som det ikke er hensiktsmessig å utføre i førstelinja på det enkelte NAV-kontoret.

Hovedmålene til NAV er

  • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • et velfungerende arbeidsmarked
  • rett tjeneste og stønad til rett tid
  • god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov
  • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS